Τιμοκατάλογος

6μηνο

75.00 
Ολοκληρωμένη καταχώρηση
ενεργή για 6 μήνες

Η καταχώρηση περιλαμβάνει:

 1. Λογότυπο
 2. Αναλυτική περιγραφή
 3. Slide rotator (πολλαπλές φωτογραφίες) και link σε youtube video
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (email, διεύθυνση, τηλέφωνα, web site)
 5. Social media pages
 6. Pin σε διαδραστικό χάρτη
 7. Προβολή μέσω των social media pages της επιχείρησης diadyktio

12μηνο

130.00 
Ολοκληρωμένη καταχώρηση
ενεργή για 12 μήνες

Η καταχώρηση περιλαμβάνει:

 1. Λογότυπο
 2. Αναλυτική περιγραφή
 3. Slide rotator (πολλαπλές φωτογραφίες) και link σε youtube video
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (email, διεύθυνση, τηλέφωνα, web site)
 5. Social media pages
 6. Pin σε διαδραστικό χάρτη
 7. Προβολή μέσω των social media pages της επιχείρησης diadyktio

24μηνο

200.00 
Ολοκληρωμένη καταχώρηση
ενεργή για 24 μήνες

Η καταχώρηση περιλαμβάνει:

 1. Λογότυπο
 2. Αναλυτική περιγραφή
 3. Slide rotator (πολλαπλές φωτογραφίες) και link σε youtube video
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (email, διεύθυνση, τηλέφωνα, web site)
 5. Social media pages
 6. Pin σε διαδραστικό χάρτη
 7. Προβολή μέσω των social media pages της επιχείρησης diadyktio

Εμφάνιση όλων των 3 αποτελεσμάτων