24μηνο

200.00 

Η καταχώρηση περιλαμβάνει:

 1. Λογότυπο
 2. Αναλυτική περιγραφή
 3. Slide rotator (πολλαπλές φωτογραφίες) και link σε youtube video
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (email, διεύθυνση, τηλέφωνα, web site)
 5. Social media pages
 6. Pin σε διαδραστικό χάρτη
 7. Προβολή μέσω των social media pages της επιχείρησης diadyktio

12μηνο

130.00 

Η καταχώρηση περιλαμβάνει:

 1. Λογότυπο
 2. Αναλυτική περιγραφή
 3. Slide rotator (πολλαπλές φωτογραφίες) και link σε youtube video
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (email, διεύθυνση, τηλέφωνα, web site)
 5. Social media pages
 6. Pin σε διαδραστικό χάρτη
 7. Προβολή μέσω των social media pages της επιχείρησης diadyktio

6μηνο

75.00 

Η καταχώρηση περιλαμβάνει:

 1. Λογότυπο
 2. Αναλυτική περιγραφή
 3. Slide rotator (πολλαπλές φωτογραφίες) και link σε youtube video
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (email, διεύθυνση, τηλέφωνα, web site)
 5. Social media pages
 6. Pin σε διαδραστικό χάρτη
 7. Προβολή μέσω των social media pages της επιχείρησης diadyktio